Χημεία γ’ γυμνασίου

Οι έννοιες οξύ, βάση, άλας, η θεωρία του Arrhenius και ο περιοδικός πίνακας αποτελούν άγνωστες θεωρίες για τον μαθητή της Γ’ γυμνασίου αλλά πολύ σημαντική βάση για τη μετάβασή του στην Α’ λυκείου.

Η κατανόηση του ορισμού του PH και η θέση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα συνθέτων κατά κύριο λόγο την ύλη του μαθήματος.

Έχοντας κατανοήσει τις παραπάνω έννοιες οι μαθητές βρίσκονται σε θέση να αναγνωρίσουνε απλές οργανικές ενώσεις αλλά και σύνθετες όπως η σύσταση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ένα ακόμη βασικό κομμάτι του μαθήματος αποτελούν τα βασικά θρεπτικά συστατικά των οργανισμών, τα λίπη, οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες.