Χημεία β’ γυμνασίου

Στο μάθημα αυτό της Β’ Γυμνασίου ο μαθητής γνωρίζει τον συναρπαστικό κόσμο της χημείας και αντιλαμβάνεται από τι αποτελείται ο κόσμος που τον περιβάλει.

Οι μαθητές κατά την διάρκεια του μαθήματος μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπολογίζουν την περιεκτικότητα ενός διαλύματος.

Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει χημική αντίδραση, πως να γράφουνε χημικές εξισώσεις καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούνε να διαχωρίσουν τα συστατικά ενός μείγματος.

Επίσης σημαντικό κομμάτι της διδακτικής ύλης αποτελεί η γνωριμία με τα δομικά σωματίδια της ύλης, δηλαδή τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα.

Ακόμη ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει τον ρόλο που έχει το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα στο φαινόμενο της ζωής καθώς και τις αντιδράσεις της καύσης και της οξείδωσης.