Νεοελληνική γλώσσα α’ γυμνασίου

Ειδήσεις και άρθρα από εφημερίδες, περιοδικά, λογοτεχνικά κείμενα, διαφημίσεις, αφίσες, κόμικς, σκίτσα και ιστοσελίδες αποτελούν τα κείμενα τα οποία θα συναντήσουν οι μαθητές στο βιβλίο του συγκεκριμένου μαθήματος. Διαφορετικά είδη κειμένων που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την κατανόηση τους και στην συνέχεια την ανάπτυξη της κρητικής σκέψης των μαθητών.

Γραμματικές, συντακτικές και λεξιλογικές ασκήσεις αλλά και εργασίες οργάνωσης ιδεών που υπάρχουν σε κάθε κείμενο , βοηθούν στην σωστή ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου του μαθητή αλλά και στην επικοινωνία.