Μαθηματικά στ’ δημοτικού

Οι σωστές βάσεις για την επίλυση των μαθηματικών πράξεων έχουν χτιστεί τα προηγούμενα μαθητικά χρόνια, τώρα έφτασε η ώρα να σταθεροποιηθούν και να εξελιχθούν. Η εξέλιξη αυτή βασίζεται πάνω στη λύση πιο σύνθετων προβλημάτων αλλά και στη δημιουργία νέων εξαρχής από το μαθητή.

Η διατύπωση ενός μαθηματικού προβλήματος μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, αυτό ισχύει και για τη λύση αυτού.

Σε αυτή την τάξη μαθαίνουμε αυτό ακριβώς, πως δηλαδή χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα και τα ίδια ζητούμενα μπορούμε να θέσουμε διαφορετικά ερωτήματα αλλά και να έχουμε το ίδιο αριθμητικό αποτέλεσμα με διαφορετική, κάθε φορά ακολουθία πράξεων.