Μαθηματικά γ’ δημοτικού

Στόχος του μαθήματος είναι οι εξοικείωση των μαθητών με τους αριθμούς μέχρι το 10000 και η εκτέλεση των βασικών πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, ώστε στη συνέχεια να συνεχίσουν την εκμάθηση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης των φυσικών αριθμών.

Τα κλάσματα και οι μονάδες μέτρησης (μήκος χρόνου και μάζας), ενσωματώνονται στην ύλη του μαθήματος με ομαλό τρόπο ώστε οι μαθητές να φτάσουν κλιμακωτά στις έννοιες κορυφή, ακμή, ορθή γωνία, έδρα και την κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων ώς προς τον άξονα.