Μαθηματικά ε’ δημοτικού

Με τις σωστές βάσεις των προηγούμενων μαθητικών χρόνων ο μαθητής σε αυτή τη τάξη αρχίζει να αναγνωρίζει τους αριθμούς (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες) και στη συνέχεια να εξασκείται στην επίλυση μαθηματικών πράξεων όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δεκαδικών αριθμών αλλά και κλασμάτων.

Με σταδιακό ρυθμό ενσωματώνονται στο καθημερινό μάθημα οι έννοιες εμβαδόν, περίμετρος και ο υπολογισμός του όγκου με στόχο να υπολογίζουν σωστά τα αθροίσματα αυτών.

Γραφικές παραστάσεις και άλλες μαθηματικές πράξεις παρουσιάζονται καθημερινά και αναλύονται μέσα στο μάθημα, ώστε να καταγράφονται αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων και προβλέψεων.