Μαθηματικά δ’ δημοτικού

Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται σταδιακά και ο μαθητής πλέον υπαγορεύει και γράφει αριθμούς μέχρι το 1000000000. Εκτελεί τις πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης όχι μόνο φυσικών αριθμών αλλά και κλασματικών, δεκαδικών και συμμιγών αριθμών.

Τα πολλαπλάσια των αριθμών από το 2 έως και το 10 κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτή την τάξη και μαθαίνουν ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2, το 5 και το 10. Εξοικειώνονται με τις μονάδες μέτρησής της μάζας, του μήκους, χρόνου, επιφάνειας και χωρητικότητας.

Αναγνωρίζουν πλέον τα απλά γεωμετρικά σχήματα και αριθμητικά μοτίβα και μαθαίνουν να υπολογίζουν το εμβαδόν αυτών.