Μαθηματικά β’ γυμνασίου

Στόχος του μαθήματος είναι η σύντομη επανάληψη της διδακτικής ύλης της Α’ Γυμνασίου, καθώς και η εισαγωγή καινούργιων μαθηματικών εννοιών.

Στο 1ο κεφάλαιο του μαθήματος ο μαθητής εξοικειώνεται με τις καινούργιες μεθοδολογίες και είναι σε θέση να κατανοεί τις έννοιες της αλγεβρικής μοντελοποίησης καθώς και την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων Α’ βαθμού.

Στο 2ο κεφάλαιο του μαθήματος επιδιώκεται η ομαλή μετάβαση στο Πυθαγόρειο Θεώρημα το οποίο θα αποτελέσει την εισαγωγή των άρρητων αριθμών στην Άλγεβρα.

Ενώ στο 3ο κεφάλαιο ο μαθητής μαθαίνει την έννοια της συνάρτησης, τις καρτεσιανές συντεταγμένες καθώς και την γραφική παράσταση συναρτήσεων.