Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Γαλλικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Γερμανικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας ποόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Ισπανικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Ιταλικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Νορβηγικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Ρωσικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή
 • Σουηδικά

  150.00 400.00 
  Εξατομεικευμένο μάθημα – προσάρμοσε το μάθημα σου επιλέγοντας πόσες ώρες θέλεις ή συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομαδικά μαθήματα 3 - 6 ατόμων
  Επιλογή