Γλώσσα στ’ δημοτικού

Σε αυτήν την τάξη η μάθηση επικεντρώνεται στο να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του με ακόμη περισσότερες λέξεις, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Λίγο πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, από ότι στην προηγούμενη τάξη, συνθέτουν την δομή του μαθήματος της ΣΤ’ δημοτικού.

Πλούσιο υλικό και ασκήσεις για να μπορέσει να εξασκηθεί στο σπίτι ο μαθητής δίνονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, πάντοτε με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου της τάξης.