Γλώσσα γ’ δημοτικού

Το μάθημα της Γλώσσας της Γ’ Δημοτικού πραγματεύεται έννοιες όπως δημιουργία παραγράφων, οργάνωση περιεχομένου και εντοπισμό των δομικών χαρακτηριστικών και των γραμματικών φαινομένων.