Γλώσσα δ’ δημοτικού

Βασικός στόχος της Γλώσσας Δ’ Δημοτικού είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του μαθητή να διαβάζει με ευχέρεια και ακρίβεια και να κατανοεί κείμενα αυξανόμενης αναγνωστικής δυσκολίας.

Η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και τη μορφή που ταιριάζει σε κάθε περίσταση, αποτελεί την βασική προτεραιότητα των εκπαιδευτών μας. Σε μια ηλικία όπου ο μαθητής αρχίζει να διαμορφώνει την προσωπικότητά του και να εμπλουτίζει το ατομικό του λεξιλόγιο οι εκπαιδευτές της Digital μάθηση είναι δίπλα του για να τον βοηθήσουν και να τον ωθήσουν προς την εξέλιξη.