Φυσική γ’ γυμνασίου

Φαινόμενα όπως ο ηλεκτρισμός, η ατομική και οπτική ενέργεια παρουσιάζονται στο μάθημα της Φυσικής της Γ’ γυμνασίου.

Στόχος του είναι οι γνωριμία με τα διαφορετικά είδη ηλέκτρισης και την λειτουργία του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και η αναγνώριση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κατά τον τρόπο σύνδεσης τους.

Στην συνέχεια μαθαίνει να κατανοεί την λειτουργία του νόμου ‘’Coulomb’’, τις ταλαντώσεις, τα μηχανικά κύματα, τα ατομικά φαινόμενα καθώς και την λειτουργία του φωτός και τους νόμους που το διέπουν.