Διαδραστική Πλατφόρμα

To 4schools είναι
μια σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που δίνει τόσο στον γονέα όσο και στον μαθητή, τα απαραίτητα εφόδια για έναν αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης.

Στόχος της είναι, οι μαθητές να βιώσουν μια εξαιρετική εμπειρία εκπαίδευσης, έχοντας πρόσβαση σε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό.