Αρχαία γ’ γυμνασίου

Σκοπός του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την ουσία του μαθήματος μέσα από πρωτότυπα κείμενα και να αναγνωρίσουν την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.

Στο τέλος του βιβλίου οι μαθητές θα είναι σε θέση να αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο και να επισημαίνουν τις δομές του.

Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής αποκτά μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για την γλώσσα και μαθαίνει να την αποκωδικοποιεί με μεγαλύτερη ευκολία.