Αρχαία β’ γυμνασίου

Η διδασκαλία της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη Β’ Γυμνασίου επιδιώκει την εξοικείωση του μαθητή με τον αρχαίο ελληνικό λόγο, την γραμματική και το συντακτικό.

Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας την ροή του σχολικού βιβλίου παραδίδει συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τη μετάφραση, το λεξιλόγιο και τις ερμηνευτικές ερωτήσεις της κάθε ενότητας.

Ο μαθητής μαθαίνει να κατανοεί και να μελετάει το αρχαίο κείμενο και να το αποκωδικοποιεί με συγκεκριμένη μέθοδο πάντα με την υποστήριξη του καθηγητή.