Αρχαία α’ γυμνασίου

Μέσα από την επαφή αυτή του μαθητή με την αρχαία ελληνική γλώσσα του δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει μια μορφή της ελληνικής γλώσσας η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ελληνικής.

Τα ”αρχαία ελληνικά ” έγιναν γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί είναι η γλώσσα που γράφτηκαν πολλά έργα που θεμελίωσαν τον πνευματικό πολιτισμό της ανθρωπότητας.

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο και ερμηνευτικές ερωτήσεις συνθέτουν την ύλη της κάθε ενότητας του μαθήματος αποτελώντας  γερές βάσεις για τις μετέπειτα τάξεις του γυμνασίου, όπου υπάρχει το μάθημα των αρχαίων.

Στο γυμνάσιο αρχίζει η προετοιμασία του μαθητή για τις επερχόμενες εξετάσεις που θα τον βοηθήσουν να εισαχθεί στην σχολή της επιλογής του. Η Α’ Γυμνασίου αποτελεί την βάση αυτής της αέναης μετάδοσης των γνώσεων και το πιο γερό ‘’σκαλί’’ που θα πατήσει ο μαθητής ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των επόμενων χρόνων.

Οι εκαπιδευτικοί της digital μάθηση βρίσκονται δίπλα του απο την πρώτη στιγμή ώστε να του δώσουν την ώθηση  που χρειάζεται ο κάθε μαθητής ξεχωριστά για να πετύχει τον στόχο του.